Naslovna Sandžak Novi Pazar Vijećnici razmatrali planove preduzeća

Vijećnici razmatrali planove preduzeća

Novi Pazar – Na dnenvom redu današnje sednice Gradskog veća bilo je usvajanje planova i programa javnih preduzeća, ustanova i institucija, kao i odluka o dodeli sredstava organizacijama civilnog društva. Član Gradskog veća Mirsad Jusufović pojasnio je novinu kada je projektno finansiranje u pitanju.

“Tako da ćemo za celu jednu grupu, da kažemo starih tradicionalnih organizacija, tipa Savez slepih, slabovidih, gluvih i slična udruženja, prelazi na projektno finansiranje. Moraju da predaju projekat, da se vidi šta oni to rade u toku godine, koliko to košta, da se ta sredstva odobravaju ali i da se podnose izveštaji za taj rad. Osim tog dela, novac je izdvojen i za klasične nevladine organizacije. Njih na žalost nije nešto bilo mnogo na ovom konkursu i ja očekujem da će se u daljem toku sednice vijeća ponovo raspisati konkurs za nevladine organizacije i da konkurišu za sredstva koja dodeljuje grad Novi Pazar po jednoj propisanoj metodologiji, sa jasno definisanim budžetima, narativnim formama izveštaja i svega onoga kako se radi u međunarodnim organizacijama”, rekao je član Gradskog veća Mirsad Jusufović.

Planove i programe preduzeća, ustanova i institucija gradski većnici razmatraće i u petak, kazao je Jusufović.

“Ja na žalost moram da kažem da većina njih je odložena za petak jer se kod većine nije došlo do usklađivanja onih aktuelnih finansijskih podataka sa onim kako je to definisano budžetom. I jesmo u jednom strašnom procesu reformi, ne samo ovaj grad već cela država. Prelazi se na to višegodišnje planiranje budžeta i očigledno je da se ljudi u našim preduzećima ne snalaze baš dobro, pogotovo ljudi koji rade u finansijama, i od prilike stav svih nas u vijeću je da to više neće moći da se toleriše i da će morati da se uvede ozbiljnost u tome da to nisu samo papiri koji se popunjavaju i šalju pro forme, nego je to nešto na osnovu čega se radi, tako da ćemo videti šta će se desiti u petak gde će većina naših javnih preduzeća, odnosno njihovih finansijsikih službi, nadam se dati ispravljene budžete koji će onda biti u skladu sa budžetom grada Novog Pazara i biti usvojeni, što je preduslov da počnu i infrastrukturni i svaki drugi radovi na teritoriji grada”, dodao je Jusufović.

“Dosta tih planova je vraćeno na malo bolju analizu, pogotovo što se tiče tog finansijskog dela gde mi kao veće želimo i hoćemo da se sa što manje novca postigne što više. Konkretno u resoru u kom sam ja od danas, a to je urbanizam i izgradnja, javna preduzeća kao što je Direkcija za urbanizam, oni su to odlično uradili ali smo ih vratili do petka kada ćemo imati ponovo Gradsko veće gde ćemo još usaglasiti finansijsku konstrukciju sa budžetom, jer naš cilj je da što više uradimo sa što manje novca”, kazao je član Gradskog veća Nermin Bogućanin.

Prema rečima člana Gradskog veća Fevzije Murića na današnjoj sednici izvršena je i preraspodela većnika na resore koje će obavljati, nakon čega su pojedini većnici zadržali resore u okviru kojih su i ranije delovali dok su novoimenovani većnici preuzeli nove resore.

“To je u cilju ubrzavanja rada, posebno u ovoj godini gde smo jednostavno pod jednom presijom političko-ekonomskih reformi, tako da smo na taj način i započeli sednicu i ona je tako ceo svoj tok imala. Većnici su imali jedan rigidan i oštar stav prema planovima i programima koja su preduzeća i ustanove dostavile, a posebno prema onim finansijskim delovima koji su ti planovi i programi sadržavali. Tako da je jedan veliki broj planova i programa javnih preduzeća i ustanova vraćen na doradu, tako da će veće nastaviti svoj rad u petak pre održavanja Skupštine Grada i tek će tada dati reč šta će ići na Skupštinu a šta će ostati za dalji rad. U budućnosti će morati da se radi mnogo bolje i detaljnije na planiranju planova i programa kao i slanjui finansijskih izveštaja svih preduzeća, i postoji obrazac koji je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu propisalo i tako će se raditi u budućnosti. Mi smo danas to ispoštovali i preduzeća i ustanove koje nisu u potpunosti zadovoljile taj kriterijum, njihovi planovi i programi, kažem, najviše zbog finansijskih delova, da se to uskladi, pre svega sa budžetom grada, jer preduzeća i ustanove ne mogu više davati zahtev prema gradskom budžetu, jedan spisak želja već moraju biti jako precizni u svom traženju i zahtevima ali u skladu sa budžetom grada onako kao je budžetom za njih to određeno”, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić.

Exit mobile version