Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture i ove godine u prijepoljskim osnovnim školama

U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Bostanima izborni predmet bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture izučava se treću godinu za redom. Od ukupno 352 đaka, za ovaj izborni predmet opredelilo se šezdeset učenika, koji časove imaju dva puta nedeljno.

Nastava u okviru izbornog predmeta bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture prošle godine se odvijala u pet škola, na osnovu anketnih listića na kojima su se roditelji izjašnjavali da li žele da njihovo dete pohađa ovaj predmet. Ocene ne ulaze u prosek, a sadržaj nastave je sličan časovima srpskog jezika.
Učenici više vole književnost, jer tu obrađujemo pisce za koje nisu čuli na časovima srpskog jezika. Nastava se odvija za učenike svih osam razreda, a ove godine će biti oko 60 učenika. Mi nastojimo da gradivom ne opteretimo učenike, već da im predočimo nešto novo, upoznamo ih sa običajima, nošnjom, kulturom Bošnjaka. Bez jezika nema ni naroda, a naše razlike treba da posmatramo samo kao vrlinu, nikako kao manu, jer je u tim razlikama zapravo pravo bogatstvo jednog naroda – ističe Mirza Duraković, nastavnica srpskog i bosanskog jezika u OŠ „Sveti Sava“.

Sastavni deo časova su i posete kulturno-istorijskim i verskim spomenicima, a velika pažnja poklanja se upoznavanju tradicijeBošnjaka sa ovih prostora.

Direktor ove škole Besim Beganović kaže da na početku nije postojao jasan plan i program rada, ali nakon sastanka direktora pet prijepoljskih osnovnih škola sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog veća, pristupilo se standardizaciji programa rada, nastavnica je išla u Novi Pazar na usavršavanje, a kasnije su izdati i udžbenici.

Od ove godine Osnovna škola „Svetozar Marković“ u Brodarevu upisaće jedno odeljenje prvaka od 16 učenika i učenica, koji će celokupnu nastavu slušati na bosanskom jeziku. Od 525 učenika ove škole, blizu stotinu đaka će bosanski jezik izučavati kroz 2 časa nedeljno u okviru izbornog predmeta bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Više u video prilogu:

Izvor Forum Info

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO