EU PROGRES finasira pet projekata za razvoj Novog Pazara

progres

 

Tehnička dokumentacija za izgradnju pet značajnih objekata u Novom Pazaru biće završena do avgusta ove godine, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES.

Priprema glavnih projekata za izgradnju Centra za socijalni rad i objekta za socijalno stanovanje, obdaništa, osnovne škole i infrastrukture u naselju Erozija, kao i dijagnostičkog centra u sklopu Zdravstvenog centra počeće tokom aprila, a ukupna vrednost ove tehničke dokumentacije iznosi 92.000 evra. Ovi projekti su preduslov za početak izgradnje objekata, a na osnovu ovih planova biće poznati ukupni troškovi gradnje.

Novom Pazaru nedostaje uređeni prostor za izgradnju novog naselja, a trenutno je samo Erozija slobodna za ovu namenu. Zato će izrada tehničke dokumentacije za ovaj deo grada stvoriti preduslove za kvalitetan razvoj naselja, neophodnog zbog stalnog povećanja broja stanovnika Novog Pazara. Uz to, zgrada za socijalno stanovanje omogućiće adekvatnu socijalnu zaštitu i smanjiti broj najugroženijih koji nemaju krov nad glavom.

Kada izrada projekta bude završena, Grad Novi Pazar moći će da počne izgradnju ovih objekata koristeći sopstvena sredstva, ili pomoć donatora.

„Tehnička dokumentacija biće izrađena za izuzetno značajne objekte u Novom Pazaru. Primera radi, to će biti prvi korak u izgradnji Centra za dijagnostiku, koji bi trebalo da smanji troškove lečenja pacijenata koji moraju da putuju više od 100 kilometara kako bi mogli da obave osnovne preglede“, kaže Nermin Hasanović, šef kancelarije EU PROGRESa za jugozapadnu Srbiju.

Priprema tehničke dokumentacije za školu u Eroziji trebalo bi da bude završena do kraja juna, tokom jula će biti pripremljen i projekat za vrtić, dok će svi ostali planovi biti završeni tokom avgusta. Sve ove projekte izradiće Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara. Evropska unija i Vlada Švajcarske preko EU PROGRESa donirale su prošle godine ovoj ustanovi računarsku opremu vrednu 25.000 evra, što je znatno unapredilo rad zaposlenih i omogućilo bržu izradu planova i projektne dokumentacije.

EU PROGRES ima za cilj da podrži razvoj 25 opština južne i jugozapadne Srbije. Evropska unija će izdvojiti 14,1 miliona evra za realizaciju programa, Vlada Švajcarske 2,5 miliona, a Vlada Republike Srbije učestvuje sa 1,5 miliona evra.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO