Naslovna Vijesti Hronika Slučaj – Bekir ef. Makić – Odgovor na predavanje Abdurahmana Kujevića u...

Slučaj – Bekir ef. Makić – Odgovor na predavanje Abdurahmana Kujevića u Arap Džamiji

abdurahman-kujevic-pomocnih-sandzackog-muftije-za-juzni-sandzak

ODGOVOR KUJEVICU NA KRIVO I TENDECIOZNO TUMAČENJE ŠERIJATSKIH PROPISA I ODREDBI

Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na pravi put ukazati? Zašto se na urazumite? (El-Dzasije,23)
Čudno je da se čovjek tako brzo mijenja, čim dobije neki položaj, neku funkciju, pa makar i bez porfelja ili mu se poveća plata preko 500e, odmah se proda i zaboravi Allahovu Knjigu, Allahove ajete pa makar bio tako jak hafiz na jeziku.
Rekao je Uzvišeni:
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا
,,Prodavali su Allahove ajete za nešto što malo vrijedi…(Sad, 9.)
Također je rekao:
,,I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!’’ (Hud, 113)
Ne samo da zaboravi, već počne da zloupotrebljava da bi sačuvao svoj položaj i sačuvao svog lažnog vođu koji nikada nije legitimno došao na tu fotelju, a to svi službenici dobro znaju.
Kujeviću, mi dobro znamo tvoj stav po pitanju onih koji uče Kur’an za novac. Znaj, Kujeviću, da oni prodaju (lafz) izgovor, a ti prodaješ (manen) značenje, što je mnogo opasnije i teže.
Ako svjesno to radiš, haram neka ti je, čekamo te na onome svijetu.
Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi we sellem:,, Ko na mene svjesno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri.’’
Rekao je Ebu Bekr, radijallahu anhu:,, Koje bi me nebo pokrivalo i koja bi me zemlja nosila, kada bih o Kur’anu rekao nešto bez znanja.’’
A, ako si nesvjesno pogriješio ili nemaš dovoljno znanja, pa zašto nisi pitao svoje profesore – na koga se odnose šerijatski tekstovi koji govore o VOĐI? Mogao si se čak javiti i šejhu Bekiru, on bi ti pojasnio, to ti je bilo preče, nego da ga optužuješ i prenosiš laži koje su izrečene protiv njega.
Ovdje ćemo spomenuti nekoliko stvari koje je Kujević zloupotrijebio na predavanju koje je održano u Arap džamiji.
1. Žalosno je što toliko titula nosiš, a nisi naučio na koga se odnose ajeti i hadisi koji govore o vođi,te da se isti nikako ne mogu odnositi na predsjednika Mešihata. Mešihat je samo jedna organizacija. Ajeti i hadisi se odnose na vladara, muslimana koji posjeduje sudstvo, vojsku i policiju- odnosno izvršnu vlast i da može sprovoditi šerijatske kazne.
2. Lijepo pokušavaš da zamotaš i zamutiš istinu spominjući halife i naglašavajući da su oni bili vjerski lideri. Jeste, ali ne zaboravi da su bili i vladari i imali cjelokupnu vlast nad muslimanima. Ahmed ibn Hanbel je bio vjerski vođa, ali su halife iako su bili mu’tezile vladale i narod im se pokoravao.
3. Kritikuješ što se javno oglašavamo kada nam je nepravda učinjena, opet zaboravljaš ajet
,,Allah ne voli da se glasno o zlu govori osim onog kome je nepravda učinjena.’’
A ti ili si slijep ili svesno podržavaš nasilje.
Učenjaci bi javno govorili i prezirali vladare, nakon tajnog pokušaja da poprave stanje, ako bi bilo uzaludno. Hasan el-Basri je obilazio dvorac Hadžadž bin Jusufa, zatim javno kritikovao i učio ajete koji se odnose na faraona, da bi ih uporedio……
4. Kažeš da muslimani nisu ustali čak ni protiv Hadžadž bin Jusufa. Ovo je neistina, jer su muslimani ustali protiv njega i to 30 hiljada ljudi borilo se protiv Hadžadža.
Također zaboravljaš da je i unuk Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi we sellem, ustao protiv Jezida, onda kada se nepravda i zulum proširio.
5. Majstor si da zaviješ istinu. Spominješ hadis u kome stoji da je Poslanik rekao:
,,Doista je pokornost u dobročinstvu’’, odnosno u onome što nije haram i grijeh prema Allahu. Pitam te da li je grijeh da ga poslušaš kada te tjera da govoriš neistinu, da potvaraš da izazivaš i raspaljuješ neprijateljstvo među muslimanima? Allah to zabranjuje, a ti vidi kome se pokoravaš!

6. Spominješ da ova skupina koja miri želi da se pokori Beogradu, to je gajb, koga zna samo Allah i čuvaj se nevjerstva, jer je nevjerstvo da neko tvrdi da poznaje gajb!
7. Govoriš da je mirenje ljudi nečasna radnja, znaj da Poslanik kaže za tu skupinu da je najbolja skupina od svih ljudi, čak ulema kaže kada je mir u pitanju može da se uloži i dio zekata da bi se muslimani pomirili. Uzvišeni kaže:,, Ako se dvije skupine pobiju izmirite ih.’’ Opet si zaboravio ajete.
8. Kažeš od kako je počela inicijativa za pomirenje stanje se pogoršalo, znaj Kujeviću, pogoršalo se kod onih koji ne žele mir i boje se za svoje fotelje pa im je i zemlja postala tijesna, čak hoće krizni štab da ih brani, dok stanje nas koji želimo mir kako uleme tako i običnog naroda se poboljšalo.
9. Na kraju kažeš da skupina koja hoće mir traži pozicije i traže da budu muftije, a ne znaju koliko je to opasno i teško, žao mi je što nisi citirao Zukorlića koji kaže: ,,Teško je biti muftija, ali još teže ne biti muftija.”

Zapamti, nijedan nasilnik ne bi bio nasilnik da nema uz sebe učenjake koji mu odobravaju njegov zulum i nasilje! I DOBRO ZAPAMTITE – SVAKI FARAON IMA MUSU…KO SE GOD BAVI NASILJEM DOĆI ĆE MU GLAVE NEKI MUSA, KAO ŠTO JE FARAONU MUSA,alejhisselam, DOSAO GLAVE…

Exit mobile version