Društveni dijalog “Perspektive inkluzije” razmatra položaj osoba sa invaliditetom u Novom Pazaru

U organizaciji IRIS mreže u partnerstvu sa lokalnom samoupravom, Novi Pazar bio je domaćin društvenog dijaloga nazvanog “Perspektive Inkluzije”. Centralna tema događaja bila je položaj osoba sa invaliditetom, s posebnim naglaskom na njihovu radnu integraciju, identifikaciju prepreka i mogućnosti s kojima se različiti akteri u zajednici suočavaju.

Fevzija Murić, jedan od učesnika dijaloga, naglasio je važnost podrške udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom i izrazio ciljeve dijaloga, ističući potrebu za slušanjem njihovih potreba i izazova kako bi se lokalno planirali programi podrške.

“Radna integracija osoba sa invaliditetom je značajno nedostatno podržana i često je obavijena predrasudama, posebno kada je reč o privatnom sektoru”, istakao je Murić, ukazujući na zakonske propise koji obavezuju privatni sektor da zapošljava osobe sa invaliditetom, slično kao što je to slučaj i s javnim sektorom.

“Danas imamo broj osoba sa invaliditetom koji su stekli visoko obrazovanje, ali se suočavaju s problemom nezaposlenosti. Za neke od njih, ukoliko nije moguće pronaći posao u struci, nužno je obezbediti prekvalifikaciju i omogućiti im zapošljavanje. Ove osobe žele da rade i integrišu se u društvo, pružajući podršku ne samo sebi već i svojim porodicama. Kao grad, uz podršku partnera, aktivno podržavamo ove ambicije”, zaključio je Murić.

Ovaj društveni dijalog sastavni je deo projekta “IRIS Progres – Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama”, finansiranog od strane Evropske unije, a sprovedenog u saradnji sa udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC). Ovaj događaj je predstavljao priliku za otvaranje važnog i temeljnog razgovora o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, ističući potrebu za inkluzivnijim pristupom u lokalnim zajednicama.

indeksonline.rs

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO