EKSKLUZIVNO! ODBORNICI SUTRA GLASAJU ZA …

NPazar

 

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA ZAKAZANA ZA 21.02.2012. SA POČETKOM U 10h

Prema članu 43. Statuta grada Novog Pazara, predsednik Skupštine dužan je da sednicu zakaže na zahtev gradonačelnika ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana donošenja zahteva.

Prema tim odrednicama, dan održavanja sednice treba bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, a ukoliko predsednik Skupštine ne zakaže sednicu u ovom roku, nju može da sazove i podnosilac zahteva.

S obzirom da je istekao rok do kada je Baćićanin na zahtev gradonačelnika trebao da zakaže sednicu, to je već danas uradio Mahmutović.

 

Mahmutović je obrazložio zakazivanje skupštine:

 Postupajući u skladu sa članom 32.stav1. a u vezi člana 66.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sl.glasnik RS“ broj 129/2007 ) i člana 41. i 43. Statuta Grada Novog Pazara ( „Službeni list Opštine Novi Pazar“ broj 14/08, „Službeni list Grada Novog Pazara“ broj7/09 ), Gradonačelnik Grada Novog Pazara zakazuje sednicu Skupštine Grada po hitnom postupku za četvrtak 21.02.2013. godine sa početkom u 10°° časova u sali Doma omladine.

Budući da je poziv za sednicu Skupštine Grada poslat 20.02.2013.godine, a za 21.02.2013.godine, dostavljanje poziva odbornicima Skupštine Grada sa predloženim dnevnim redom se vrši u roku kraćem od pet dana, pa u skladu sa članom 84.stav 3. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara ( „Službeni list Opštine Novi Pazar broj 14/08, i „Službeni list Grada Novog Pazara br.16/08, 17/08, 2/09, 11/09 ) dostavljam Vam ovo obrazloženje za skraćenje ovog roka.

Naime, I sednica Skupštine Grada Novog Pazara se zakazuje po hitnom postupku na inicijativu Gradonačelnika , a vezano za neodložno i hitno rešavanje problema vezanih za usklađivanje Osnivačkih akata javnih preduzeća za novim Zakonom o javnim preduzećima, usklađivanje Statuta grada sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o javnoj svojini, Odluke o osnivanju škola na teritoriji grada, usvajanje Odluka za imenovanje Školskih odbora osnovnih i srednjih škola Grada Novog Pazara i drugih hitnih odluka. Postupajući u interesu građana Grada Novog Pazara, Gradonačelnik Novog Pazara zakazuje sednicu u ovako kratkom roku i vrši dostavu poziva i predloženog dnevnog reda u kraćem roku nego što je predviđeno Poslovnikom Skupštine Grada Novog Pazara.

Gradonačelnik je pozvao sve odbornike da se odazovu pozivu i da kao predstavnici naroda glasaju za rešavanje nagomilanih problema u gradu. Na skupštinu će sigurno doći svi oni kojima je Novi Pazar na prvom mestu.

 

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO