Naslovna Sandžak Novi Pazar FORUM 10: U planu za nacionalne manjine ne vide se Bošnjaci!

FORUM 10: U planu za nacionalne manjine ne vide se Bošnjaci!

Novi Pazar — Akademska inicijativa “Forum 10” zabrinut zbog problema koji postoje u vezi sa sprovođenjem Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Ta nevladina organizacija u saopštenju navodi da niz konsultacija sa relevantnim akterima pokazuju da je ključni problem izostanak suštinske komunikacije između nadležnih državnih organa i Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV).

“Rezultat toga je izrazito nesrazmerna zastupljenost, odnosno nevidljivost Bošnjaka u do sada objavljenim izveštajima o sprovođenju tog Akcionog plana. Na taj način nije moguće na adekvatan način pratiti napredak realizacije aktivnosti u oblastima koje su od posebnog značaja za pripadnike te nacionalne manjine, kao što su obrazovanje i informisanje na bosanskom jeziku, službena upotreba jezika i pisma, zastupljenost u javnom sektoru i unapredjenje ekonomskog položaja”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da se razlozi takvog stanja različito interpretiraju od raznih aktera koji su neposredno ili posredno uključeni u proces sprovodjenja Akcionog plana.

“Uzimajući u obzir značaj poglavlja 23, u okviru kojeg je izrađen ovaj Akcioni plan, želimo da skrenem pažnju javnosti da je, u aktuelnom trenutku, pitanje izveštavanja o stanju i postignutim rezultatima po pojedinim aktivnostima od prvorazrednog značaja za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine. Svako propuštanje prilike da se u izveštajima nadju informacije o napretku ili zastoju ovih aktivnosti, može naneti nenadoknadivu štetu interesima Bošnjaka”, navodi se u saopštenju Akademske inicijative “Forum 10”.

Ta inicijativa je članica radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnova prava.

Exit mobile version