GIK: I nakon ponovnog prebrojavanja glasova rezultat nepromenjen

Gradska izborna komisija u Novom Pazaru predstavila je i usvojila izveštaje o postupanju po zahtevima opozicionih izbornih lista na današnjem zasedanju. Prema rečima predsednika GIK-a Radoslava Milića, mnogi zahtevi usvojeni su jednoglasno, a neki većinom glasova. Utvrđeno je da je i nakon ponovnog prebrojavanja glasova rezultat ostao nepromenjen po pitanju raspodele mandata u lokalnom parlamentu Novog Pazara.

Na konferenciji za novinare nakon večerašnjeg zasedanja, predsednik GIK-a Radoslav Milić je ocenio da je sednica bila interesantna u smislu nastavka ispunjavanja zahteva opozicionih izbornih lista, koji su u skladu sa zakonom. Podsetio je da je bilo i zahteva koji nisu u skladu sa zakonom, demantujući njihove optužbe o navodnoj ”krađi glasova”.

Milić je rekao da je komisija, po zahtevu opozicionih izbornih lista (SDA, SPP i GPS) i u njihovom prisustvu, obavila ponovno prebrojavanje glasova sa  petnaest biračkih mesta.

”Nakon svakog ponovnog prebrojanog džaka došlo je do potpisivanja od strane svih prisutnih. Danas smo podneli izveštaj komisiji o svemu što je juče rađeno i izveštaji su usvojeni. Neki su usvojeni jednoglasno, neki većinom glasova. Imali smo i situaciju da oni koji su juče potpisali izveštaj, danas nisu glasali za. Drago mi je što se po ovim rezultatima vidi da, ako je bilo nekih grešaka, to nema nikakve veze sa Gradskom izbornom komisijom”, izjavio je Milić.

Milić je objasnio da su konstatovana i izvesna nepodudaranja, ali da to ne utiče na rezultat prema kojem je izvršena prvobitna raspodela mandata. Naglasio je da 15 ponovno prebrojanih džakova sa 15 biračkih mesta čini 32 odsto ukupnog biračkog tela, a da se utvrđena nepoklapanja odnose na prvobitno veći broj glasova kod pojedinih opozicionih lista, nego što je to naknadno utvrđeno.

Prema usvojenom izveštaju ukupan broj birača na 15 biračkih mesta je potvrđen i iznosi 28.046. Broj izašlih birača prema zapisniku je 14.385, a uvidom u stanje utvrđeno je 5 manje. Broj nevažećih listića je bio 432, a pronađeno je 9 više, dok je broj važećih listića bio za 18 manji nego što je uneto u zapisnik. Primera radi za SPP, kao jednu od lista na čiji zahtev je izvršeno ponovno prebrojavanje glasova, utvrđeno je da ima 24 glasa manje nego što je bilo upisano u zapisnik.

”Sve ovo što sam naveo, daleko je od toga da može da utiče na bilo kakav rezultat izbora, odnosno na ono što bi se moglo nazvati krađom veka”, rekao je Milić.

Naglasio je da su to podaci koji su dobijeni od biračkih odbora, a koje je Gradska izborna komisija samo konstatovala. Podsetivši na zakonsku obavezu da ukoliko se pronađe 10 odsto grešaka, treba ponovno pregledati još 5 odsto glasačkih listića, te istakao da u konkretnom slučaju pronađene greške ne čine ni jedan od obavezujućih 10 odsto. Napomenuo je da ne postoji ni jedan zahtev na koji Gradska izborna komisija nije odgovorila.

”Sve ove podatke iznosnim iz razloga što tvrdim da prekrajanja rezultata i izborne volje građana u Gradskoj izbornoj komisiji nije bilo”, zaključio je Milić.

Napomenuo je da se svi zahtevi odnose na gradske, odnosno lokalne izbore, istakavši da što se tiče parlamentarnih izbora ni jedna primedba nije uneta u ni jedan zapisnik sa ukupno 99 biračkih mesta.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO