Grad Novi Pazar nabavlja 10 električnih bicikala i dve višenamenske stanice za električne bicikle

Grad Novi Pazar je partner na projektu CITYMOVE koji je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva Interreg Adrion.

Projekat će biti ugovoren najkasnije do septembra 2024. godine kada će započeti njegovo sprovođenje. Ukupan budžet projekta iznosi oko 1,7 milion eura.

Grad Novi Pazar će u sklopu projekta nabaviti 10 električnih bicikala, kao i dve moderne višenamenske parking/punjač stanice za električne bicikle.

U okviru projekta će se organizovati prekogranični Dan bez automobila za promociju zdravih stilova života na 8 lokacija, lokalne biciklističke trke u svim partnerskim gradovima i Dan urbane mobilnosti na tri lokacije.

Kreiraće se pješačke i biciklistike mape, izradiće se transnacionalni Plan održive mobilnosti koji će dokumentovati moderna rješenja iz ove oblasti i ažuriraće se tj izraditi Lokalni planovi urbane mobilnosti.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO