JKP Čistoća unapređuje higijenu u gradu nabavkom tri nova kamiona smećara

JKP “Čistoća” proširila je svoj vozni park sa tri nova kamiona za odvoz otpada, što je korak koji će znatno unaprijediti higijenske uslove u gradu. Ova vozila, opremljena najsavremenijom tehnologijom, olakšat će i ubrzati redovan odvoz smeća, a efekti se očekuju odmah.

Direktor JKP “Čistoća” Faruk Suljević izrazio je zahvalnost gradskoj upravi Novog Pazara i ministarstvima, naglasivši da nova vozila omogućavaju proširenje obuhvata usluga. “Nedavno smo proširili usluge odvoženja otpada i sada su one dostupne i stanovnicima Požage i Trnave. Zahvaljujući ovim kamionima, proširit ćemo ovu uslugu i na udaljenija seoska područja,” rekao je Suljević, dodajući da je zatvaranjem deponija na Dojevićima i kod Lukoil pumpe smanjena količina otpada koji se akumulirao u gradskim predjelima.

U sklopu dugoročnih ekoloških ciljeva, JKP “Čistoća” planira da uspostavi sistem primarne reciklaže otpada, što uključuje distribuciju reciklažnih kontejnera za domaćinstva, kako bi se gradski otpad efikasno razvrstavao i reciklirao. “Ovaj potez je samo dio šire strategije usmjerene ka smanjenju otpada koji se upućuje na deponiju,” objasnio je Suljević.

Vozači kamiona istakli su kako nove funkcionalnosti vozila omogućavaju bolju uslugu i manje oštećenja kontejnera. “Ova vozila donose napredak u svakom pogledu, od operativnosti do očuvanja opreme.” Sa sloganom “Čista savjest, čist grad”, JKP “Čistoća” naglašava predanost održavanju čistoće i poziva građane da budu savjesni partneri u ovoj inicijativi, uz pravilno odlaganje otpada u namjenske kontejnere.

Indeksonline

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO