Konkurs za izbor sedmoro sudija u Novom Pazaru

Visoki savet sudstva raspisao je danas konkurs za izbor sedmoro sudija u novopazarskom Višem, Osnovnom i Prekršajnom sudu, kao i jednog sudije u Osnovnom sudu u Sjenici.

Oglas je raspisan za izbor dvoje sudija u Višem sudu u Novom Pazaru, četvoro u Osnovnom, kao i jednog sudije za Prekršajni sud u ovom gradu.

Pravo prijave imaju svi koji ispunjavaju uslove propisane odredbama članova 43, 44 i 45 Zakona o sudijama.

Kandidati iz reda sudija na konkurs podnose ličnu i radnu biografiju, a sudijskih pomoćnika ili polaznika Pravosudne akademije dostavljaju i uverenja da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nisu osuđivani i dokaze o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Konkurs je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije i na sajtu Visokog saveta sudstva, a rok za podnošenje prijava je 15 dana.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO