Nova vrsta kolumne, gdje će nam vezu između tradicije našeg naroda i uticaja islama, pisati doktor orijentalistike, Mensur Zukorlić!! Nova mjesečna kolumna!!KULTURA ORIJENTA POČIVA NA DOBROČINSTVU I VAKUFIMA.

Boravak osmanlija na ovim prostorima ostavio je duboke tragove u kulturi, tradiciji, arhitekturi i poseban doprinos svojim dolaskom dali u širenju orijentalno-islamske kulture.
Moćno Osmanlijsko carstvo je širilo svoj uticaj na svim poljima kulture što dr. Mensur Zukorlić prati i analizira od arhitekture, vjere, preko prodora arapskog, turskog i persijskog jezika pa sve do izrade zanatskih predmeta, ukrasnih predmeta, nišana, rukopisa i sl. Na cijelom prostoru Sandžaka orijentalna kultura se naglo razvija u svim svojim oblicima mijenjajući tradicionalne i nekadašnje oblike.
Od dolaska Osmanlija počinje nagla promjena društvenog i kulturnog života. Stanovništvo počinje učiti čitati i pisati na orijentalnim jezicima. Stanovništvo se okreće arapskoj kulturi, ali i zadržava dijelove svojeg tradicionalnog. To se prvo uočava na nišanima i zanatskoj radinosti. Ipak najveći utjecaj je vidljiv na elementima arhitekture te na džamijama, kućama, avlijama, kulama i gradovima, javljaju se svi oblici orijentalne kulture u svim svojim uticajima i nivoima. Osnivanjem islamskih obrazovnih ustanova usavršavao se arapski jezik, a učenje i napredak u kulturi osjećao se na svakom koraku. Kultura tog doba počivala je na dobročinstvu i vakufima. Mektebi i islamske škole širile su utjecaj orijentalne kulture na svim nivoima. Uz svaku džamiju i tekiju bile su pripojene biblioteke čije su knjige bile dostupne svim obrazovanim stanovnicima.
Tako se rađala arebica i alhamijado književnost iz orijentalne kulture i rasla na poznatom i domaćem tlu. Razvoj ovih oblika upućuje na spoj istoka i zapada, orijenta i Sandžaka. Razvoj vjere na ovim prostorima uz sve ono što je prati u svim njenim oblicima kulture zanimljivo i naučno je praćen u knjizi. Teme koje najavljujemo će obrađivati i upoznavati čitaoce o svekolikoj i bogatoj kulturi orijenta. Džamije, medrese, mektebi, karavan saraji, hanovi, bezistani, mostovi… odišu orijentom tog vremena radove će mo objavljivati na jednom mjestu kako i zaslužuje.
Mensur Zukorlić ovom tekstovima skreće pažnju na orijentalnu kulturu koja postoji tu oko nas, i to na kulturu kojoj sve manje poklanjamo pažnju. Mensur će na jedan naučno zanimljiv način obrađivati orijentalnu kulturu na prostorima Sandžaka, te je učinti privlačnom i posebnom.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO