Novi Pazar : Smeće u reci

Dok Uprava grada Novog Pazara ulaže napore da uredi rečno korito i na taj način umanji posledice mogućih poplava, nesavesni građani nastavlja sa lošom praksom bacanja smeća u rečna korita. U naselju Jalija zabeležili smo poražavajući primer nemara i krajnje lošeg odnosa prema životnoj sredini.

Ovakav prizor najblaže rečeno ljudskog nemara, zabeležili smo u naselju Jalija, uzvodno od Carske ćuprije, gde se realizuje kapitalni projekat uređenja rečnog korita i ugradnje kolektora u koji je Grad Novi Pazar, uz pomoć Svetske banke, uložio preko 2 i po miliona evra. Na taj način, kažu, smanjuje se mogućnost poplava i potencijalne štete kod stanovnika. A koliko sami građani doprinose unapređenju sopstvenog života? To je pitanje koje treba da postavimo nama samima. Bacanje smeća u reku, po mišljenju savesnih građana, za svaku je osudu.

Povodom ovog slučaja obratili smo se obratili smo se i Komunalnoj inspekciji Uprave grada. Načelnik nadležne inspekcijske službe Sead Hamidović, u pisanoj izjavi za našu TV je rekao: ”Komunalna i ekološka inspekcija vrše redovnu kontrolu rečnih korita i podnose prekršajne prijave protiv onih koji bacaju komunalni otpad u reku. Ali i pored toga, nesavesni pojedinci, koji nažalost, nemaju razvijenu ekološku svest, bacaju otpad u reku. Ključ uspeha u očuvanju reka je menjanje ekološke svesti društva. Komunalna inspekcija će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu rečnih korita – najavio je u pisanoj izjavi načelnik Komunalne inspekcije Sead Hamidović.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO