Održan sastanak o uvođenju nastave na bosanskom jeziku

sastanak_sa_direktorima

Predstavnici gradskih vlasti na čelu sa gradonačelnikom Novog Pazara, dr Mehom Mahmutovićem, članovi Bošnjačkog nacionalnog saveta – resora za obrazovanje i direktori novopazarskih osnovnih i srednjih škola sastali su se u cilju iznalaženja modaliteta i procene realnih mogućnosti svake od obrazovnih ustanova pojedinačno, u vezi sa zakonom definisanom mogućnošću uvođenja nastave na bosanskom jeziku. Namera je da se roditelji dece pa i sami učenici u što većoj meri upoznaju sa pojedinostima ovakvog koraka, ali i da se kao konačan primeni najjednostavniji model dvojezičnosti.

Dvojezična nastava u Novom Pazaru podstakla je sve aktere sastanka da o ovoj temi diskutuju posmatrajući je iz ugla ponude dugoročnog rešenja, a u skladu sa potencijalima zajednice, brojem đaka u školama i speciffičnostima obrazovnih profila.

Načelna saglasnost oko uvođenja nastave u školama postoji, jer je cilj obezbediti ostvarenje datih prava ma koje zajednice, ali su tokom diskusije izneti i brojni argumenti o tome šta bi se u praksi moglo javiti kao problem.

Sledeći sastanak ovim povodom održaće se vrlo brzo, a nakon što direktori osnovnih i srednjih škola dostave konkretne podatke o tome koliko u kom razredu upisiju đaka, odnosno koji obrazovni profili su, kada je o srednjim školama reč najinteresantniji.

Pri uvođenju ovog modela nastave, uprkos pozitivnom stavu o primeni dvojezićnosti treba imati u vidu i ograničenja druge vrste, kao što su broj odobrenih odeljenja, brojnost učenika u razredima pojedinačno ,nedostatak prosotora te mogućnost da se, zavisno od stava resornog Ministarstva angažuju novi nastavni kadrovi, zaključeno je na sastanku.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO