PETAK DŽUMA!! ZA OVE OSOBE JE ALLAH REKAO DA ĆE IH UČINITI SIROMAŠNIMA

Blud je velika propast i prijeteće zlo. Iz njega se rađaju mnogobrojne štete, kako za samog počinioca tog nedjela tako i za cijelu zajednicu. S obzirom da se svakodnevno dešava i da su jaki poticaji na tu moralnu pošast, u ovom sažetku vam dostavljamo njegove posljedice, štetnosti i bolesti, od kojih su: Blud predstavlja sklop svih zala, slabost u vjeri, lišenost bogobojaznosti, narušavanje čestitosti, nedostatak ljubomore i umorstvo vrijednosti.
* Uništava stid i osobu odijeva u odjeću sramote i poniženja.
* Lice zastire tminom i crnilom na kojem drugi vide neizmjernu bol i prezir.
* Nužno siromaštvo počinioca tog grijeha, kao što Uzvišeni poručuje: ‘Ja ću uništiti nasilnike a bludnike učiniti siromašnim.’
* Uništava čast onoga ko ga počini, omalovažava ga u očima njegova Gospodara ali i Njegovih robova. Uzima mu epitet dobročinstva, čednosti i pravičnosti, a okači mu naziv grješnika, prijestupnika, bludnika i prevaranta.
*’Osjećaj beznađa kojeg Allah ostavi u srcu bludničara, koja je slična osjećaju kada mu se nešto stavi na lice. Čestita osoba na licu nosi radost a u srcu slast, a ko sa njom sijeli ugodno mu je. Bludničar je sušta suprotnost.
* Ljudi bludničara gledaju okom sumnje i nepovjerenja. Ne mogu mu povjeriti svoju čast niti svoje dijete.
* Negativnost bluda je i smrad na koji on zaudara koji osjeća svako čisto srce. Taj smrad izlazi iz njegovih usta i tijela.
* Tjeskoba i nelagodnost u prsima. Bludnici dobiju suprotno od onoga što su željeli. Ko bude tražio ugodan i sladak život u nepokornosti Allahu, Allah će ga kazniti suprotnim. Ono što je kod Allaha postiže se samo pokornošiu Njemu, Allah grijeh nije učinio putem do dobra. Kada bi grješnik znao koliko sreće i zadovoljstava, širokogrudnosti i ugodnosti krije se u čednosti, jasno bi mu bilo da ga je mašilo mnogo više dobra od onoga što je osjetio.

* Bludničar stavlja na kocku uživanje sa džennetskim hurijama u prekrasnim ahiretskim nas­tambama.
* Biudničar je otvorio vrata kidanja rodbinskih veza, neposlušnosti roditeljima, padanja u grijeh, činjenja nepravde ljudima, upropaštavanja imetka i porodice a možda ga to dovede i do zločina i ubistva. Možda na tom putu iskoristi sihr ili širk, svjesno ili nesvjesno, jer taj grijeh se upotpunjuje drugim grijesima koji se moraju počiniti kod se dođe do njega, jer poslije bluda slijede druge vrste grijeha. Okružen je vojskom poroka. To je najkraći put do lošeg kraja na ovom i onom svijetu a neprohodan put do dobra dunjaluka i ahireta.
* Blud gasi čast jedne djevojke i oblači je u sram koji nije zadnja stanica, nego je usputna stanica do srama koji se uvlači u porodicu, djecu i dom.
Zauvijek joj obori glavu pred drugim ljudima.
* Sramota koja se navuče bludom je teža od sramote koju nosi onaj koji ne vjeruje. Iskrena teoba nevjernika čisti od grijeha, pere od sramote i u srcima ljudi ne biva manje vrijedan od onih koji su rođeni kao muslimani, dok onaj ko se pokaje od bluda, iako ga ta teoba očisti od grijeha, ipak u srcima čestitih ljudi će ostati trag zbog kojeg neće isto vri­jedan biti. Pogledaj ženu koja se pokajala od bluda kako je muškarci izbjegavaju zbog biljega kojeg je sama sebi nanijela.
* S’ad b. ‘Ubade je rekao: „Kada bih vidio nekog čovjeka sa mojoj suprugom udario bih ga sabljom. Te riječi su doprijele do ušiju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: Zar se čudite, S’adovoj ljubomori?! Tako mi Allaha ja sam Ijubomomiji od njega, a Allah je Ijubomomiji od mene. Iz ljubomore je Allah zabranio ružna djela, javna i tajna. (Bilježe ga Buharija i Muslim).
* Blud je uzrok uništenja naroda i zajednice. Allahov zakon na zemlji kaže da kada se raširi blud da se On mnogo rasrdi, a to se mora očitovati Njegovom kaznom. Ibn Mes’ud je rekao: Kada se kamata i blud rašire u nekom mjestu, Allah dozvoli da se ono uništi. Na opasnost tog nemorala ukazuje i činjenica da je najteža kazna u islamu propisana za počinjeni blud.

Kada žena počini blud i ostane trudna, pa potom ubije dijete koje ja tako zanijela, sastavila je dva zločina – počinila grijeh bluda i ubitstvo, Ako pak to dijete odnese svom suprugu i svojoj i njegovoj porodici je donijela stranca koji im ne pripada, koji će ih naslijediti, uživati njihovu pažnju koju ne bi dobio da znaju istinu.
Blud je zločin prema djetetu. Bludničar svojim djelom uzrokuje plod koji neće imati rodoslovlja ne znajući ko mu je otac. Rodbinska se veza smatra povodom za međusobno pomaganje. Tako blud biva čin koji je dijete ostavio bez tih osjećaja koji ga vežu za određenu lozu i rođake koji će ga pomagati kada mu pomoć bude potrebna, stati uz njega kada posrne i dati mu motiva da nastavi u rješavanju svakodnevnih životnih problema na koje će nailaziti. Bitno je napomenuti i sljedeće, a to je da porok bluda nije uvijek iste težine shodno od okolnosti koje ga okružuju. Onaj koji čini blud sa svakim je teži grijeh od onoga koji počini blud sa jednom osobom. Onaj koji to javno radi je teži grjesnik od onoga ko je to tajno uradio. Blud sa komšijinom suprugom je mnogo veći od bluda sa nekom drugom ženom iako je i to veliki grijeh. Bluda sa ženom onoga koji se bori na Allahovom putu je teži, i zato će biti rečeno tom borcu da uzme koliko hoće dobrih djela od onaga koji je počinio grijeh sa njegovom suprugom. Blud sa rođakom je veći od bluda sa drugom ženom.
Također, blud počinjen u ramazanu ili nekom svetom j mjestu je teži od onog u drugom vremenu i prostoru. Blud koji počni starac je teži od onog koji počini mladić, ako ga počini učenjak teži je od onog kojeg počini neznalica.
Kako se pokajati od zinaluka:
Onaj ko je počinio blud ili je nekog pomogao da počini mora se što prije iskreno pokajati, kajući se za ono što je bilo, i ne vraćajući se više tom grijehu. Onaj ko je počinio blud nije dužan da ostalima prizna svoj grijeh nego je dovoljno da se iskreno pokaje i ostane iza Allahovog zastora kojim je sakrio taj njegov] grijeh. Neka se hitno riješi svega što ukazuje na taj počinjeni grijeh od slika, kaseta i sl.
Neka se ponizno i pokorno vrati svome Gospodaru moleći Ga da pokajanje primi i da loše zamijeni dobrim djelom.
‘i oni koji se mimo Aliaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče: – a ko to radi, iskusiće kaznu. Patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i j vječno će u njoj ponižen ostati; Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.“

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO