Naslovna Sandžak Novi Pazar U Gradskoj upravi potpisan protokol neophodan za rad jedinstvenog šaltera

U Gradskoj upravi potpisan protokol neophodan za rad jedinstvenog šaltera

jedinstveni_salter_potpisivanje_01

Grad Novi Pazar potpisnik je porojekta „Jedinstveni šalter za podršku biznisa i izdavanje dozvola. Projektom je predviđeno da svi zainteresovani građani ali i investitori na jednom mestu i u najkraćem mogućem roku dođu do lokacijskih, građevinskih i svih drugih neophodnih dozvola. Da bi jedinstveni šalter zaživeo na pravi način, potpisan je protokol o saradnji, koji garantuje da će sva javna preduzeća,lokalna i republička, u skladu sa oblastima i nadležnostima svog delovanja dati doprinos ubrzanju postupka pribavljanja neophodne dokumentacije zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Protokol je u ime grada Novog Pazara potpisao gradonačelnik, dr Meho Mahmutović.

Zamenica načelnika Odeljenja za urbanizam, Pemba Džanković, koja je i koordinator radne grupe za implementaciju projekta, naglasila je važnost činjenice da su se pozivu da potpišu sporazum odazvala sva relevantna javna preduzeća koja deluju na ovom području.

„ Izuzetak je Republički geodetski zavod, čiji direktor nije prisustvovao sastanku, ali pošto je u pitanju izuzetno važna karika u lancu oživljavanja i funkcionisanja projekta, i ta će prepreka brzo biti otklonjena. Smisao čitave priče je da će zaposleni u okviru jedinstvenog šaltera, umesto građana i oragnizacija, odnosno za njihove potrebe, pribavljati sve saglasnosti i ostalu dokumentaciju neophodnu u potupku izdavanja dozvola za izgradnju“.

Ovakva vrsta usluge primenjuje je u razvijenijim lokalnim samoupravama u užem i širem regionu i svetu, kako bi potencijalni investitori uštedeli vreme i novac a pravovremeno stekli uslove da ulažu u razvoj određene zajednice i zapošljavaju novu radnu snagu. Uspostavljenje jedinstvenog šaltera finasiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske, kroz program partnerstva sa opštinama EU Progres. Upravo iz Progresa, potpisivanje protokola o saradnji doživljavaju kao uspostavljanje sistema za podršku razvoju.

„ Olakšice u postupku stvaranja uslova za investicije jednake su za strane i domaće potencijalne ulagače. Pored toga, unapređuje se kvalitet usluga građanima ali i stimuliše preduzetništvo“, rekao je šef Kancelarije EU Progresa u Novom Pazaru, Nermin Hasanović.

Jedinstveni šalter dobiće, prema ranije predočenim detaljima projekta, I svoju online aplikaciju. Ona obezbeđuje svim podnosiocima zahteva da, dobijalnjem jedinstvenog broja, koji unose pristupajući aplikaciji, u svakom trenutku i boraveći bilo gde u svetu elektronski provere status predmeta za čiju su obradu zainteresovani. Novi Pazar je jedna od prve četiri opštine u Srbiji, u kojima će se projekat primenjivati, iako je kroz procedure procene prošlo čak 25 gradova, odnosno opština.

Exit mobile version