Naslovna Featured Istaknuto Zašto je IZ uvučena u politiku???

Zašto je IZ uvučena u politiku???

Oni koji zagovaraju i prihvataju koncept i platformu Inicijative su vjerski službenici medju kojim ima hafiza Kur'ana, doktora islamskih nauka, magistara, onih sa diplomom fakulteta i svršenika medresa. Ovi članovi predlažu da se pregovori odvijaju posredstvom Rijaseta BiH i Dijaneta R. Turske. Inicijativa je za to da postignuti dogovor bude garant neovisnosti Islamske zajednice. Smatramo da je to najbolji način očuvanja Islamske zajednice od zloupotrebe političkih stranaka u svoje političke svrhe. Garant za to bi bio dogovor koji bi bio potpisan od svih pregovarača, sandžačke uleme, Rijaseta BiH., i Dijaneta R. Turske. Bilo kakva zloupotreba IZ od strane bilo koje političke stranke bio bi odbijen i sankcionisan jedinstvenim stavom svih potpisnika ovog dogovora. Uvlačiti Islamsku zajednicu u stranačku politiku, a onda je braniti politikom, narocito u našim uslovima je veoma pogrešan korak, jer će Islamska zajednica biti servis jedne političke partije i biti umiješana u političkim previranjima, prepucavanjima, niskim i prljavim udarcima, jer je politička borba uglavnom takva.U slučaju da dodje do dogovora, članovi Inicijative su saglasni da se niko od njih ne može kandidovati za neko čelno mjesto nakon dogovora, iz razloga da se napori za ujedinjenje islamskih zajednica ne pretvori u ambicije za položaje i funkcije. Oni bi, tj., članovi Inicijative, bili dostupni Islamskoj zajednici i spremni za bilo koji doprinos.Smatramo da je uz malo dobre volje ovaj plan lako ostvarlji, ako već imamo volju od strane pomenutih muslihuna. Ovde se postavlja pitanje, kome je u interesu da ne dodje do ovakvog dogovora koji bi pružio prostor Islamskoj zajednici da nesmetano obavlja svoju časnu funkciju i komplet svoje resurse usmjeri ka da'wetu, umjesto što se gubi velika energija u prepucavanju sa političkim oponentima? Na ovaj način bi najveći pobjednik bila sama Islamska zajednica, jaka i ugledna, koja poštuje svoje pripadnike i potpomognuta od stane svakog pojedinca.
Bajazid Nicević, član Inicijative za ujedinjenje islamskih zajednica u Srbiji.

Exit mobile version