Podržimo Jasmina Nurkovića na konkursu za mlade talente “SUPERSTE!”. Glasajmo zajedno!

Konkurs za mlade talente iz Srbije – odabrao je Jasmina Nurkovića za potencijalnog člana Kluba SUPERSTE!

Konkurs je bio namenjen mladima koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste Banka nagradiće kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i jednim specijalnim priznanjem „Ljubiša Rajić“ za društveni ativizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 milion dinara.

Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude, da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i postignute rezultate, kao i da im damo podstrek za dalji razvoj i usavršavanje.

Glasanje za Jasmina Nutkovića je počelo. U slučaju da glasate putem portala www.superste.net, što je besplatno, dovoljno je da odete na stranicu

 http://superste.net/sr/klub_superste/glasanje/index.html

i izaberete svog kandidata u određenoj kategoriji da ga označite i na kraju pritisnete taster „glasaj“.

Podsećamo da je sa jedne IP adrese moguće glasati samo jednom za jednog kandidata u svakoj od kategorija. Rok za glasanje putem sajta je 29. april 2013. godine do ponoći.

Biografija

 

Jasmin-S-Nurkovic-140x140

Jasmin S. Nurković je rođen 11.09.1986. godine u Tutinu, a danas živi u Novom Pazaru. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je stekao diplomu Doktora medicine sa prosečnom ocenom 9,7. Trenutne oblasti njegovog anagovanja su Matične ćelije, Regenerativna medicina, Molekularna medicina i Humana fiziologija. Jasmin je asistent na Departmanu za biomedicinske nauke i istraživač u Laboratoriji za matične ćelije Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Poslednjih dve godine bavi se izolacijom, kultivacijom i diferencijacijom mezenhimalnih matičnih ćelija iz humanog masnog tkiva i zubne pulpe. Rezultate istraživanja u oblasti potencijalnog lečenja hrskavice i kostiju matičnim ćelijama predstavio naučnicima, lekarima, fizioterapeutima i profesionalnim sportistima na 5. Kongresu medicine sporta i sportskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem 2012. godine.

jasmin

 

Student druge godine doktorskih akademskih studija na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, izborno područje Matične ćelije u biomedicinskim naukama; mentorski tim prof. dr Miodraga Stojkovića, svetski poznatog genetičara i naučnika u oblasti matičnih ćelija.
Student prve godine specijalističkih studija (Lekar na specijalizaciji) iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, čime je upotpunio svoje istraživačko polje i usmerio se ka lečenju degenerativnih i do sada neizlečivih bolesti matičnim ćelijama.

Učestovovao na Simpozijumu kontinuirane medicinske edukacije „The Stem Cells Simposium“, na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (rukovodilac kursa prof. dr Miodrag Stojković) 2011. godine, i kursu „Matične ćelije i savremena medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu (rukovodilac kursa prof. dr Zoran Ivanović, Etablissement Francais du Sang Aquitaine-Limousin, Bordeaux, France) 2011. godine.
Trenutno učesnik u 1 domaćem i 1 međunarodnom naučnom projektu.

Nagrade i priznanja
• Dobitnik nagrade „Dositeja“ i stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije 2011. godine.
• Nagrada Evropskog pokreta u Srbiji na konkursu „Putujemo u Evropu“ za najbolje studente u Srbiji 2011. godine.
• Nagrada grada Novog Pazara za predstavljanje grada i regiona tokom putovanja po Evropi najboljih studenata Srbije, 2011. godine.
• Nagrada organizacije „Prijatelji dece Srbije“ za afirmaciju organizacije kao uspešan student i saradnik, 2011. godine.
• Stipendista Fonda „Dr Miloš Smiljković“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student 4. godine studija, 2009. godine.
• Stipendista Fonda „Prof. dr Živojin Sudarov“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student 3. godine studija, 2008. godine.
• Stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije 2005-2011. godine.

Članstva
• Srpsko lekarsko društvo
• Lekarska komora Srbije
• Komitet znanja Srbije, predstavnik u Srbiji
• Udruženje za medicinu sporta Srbije

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO